Добре дошли в нашия магазин!

Количка

0 артикула

Мелница микронизатор

Техническо описание и инструкция за монтаж и експлоатация

І. Обща характеристика и приложение

   Мелницата – микронизатор е предназначена да обслужва малки потребители на пълнозърнести брашна, билки, пудра захар и др.
   Мелницата – микронизатор е реализирана при съчетаване на пет основни възела:
       мелещ ротор,задвижван от асинхр. ел. двигател;
       аспирационна система;
       утаителен циклон с камера;
       ръкавни филтри;
       пускател;
   Изисквания към околната среда.

   Мелницата – микранизатор   се монтира и работи в сухи и проветриви помещения, в отсъствие на корозионни емисии и взривоопасни прахове.

   Условия заработа.
       температура на околната среда от – 5 Сo до 30 Сo;
       влажност на въздуха – не повече от 95 % при 30 Сo;
       околна среда – взриво безопасна, при липса на токопроводящи частици, газове и пари в концентрации с разрушаващо въздействие.
   Техническихарактеристики:
       инсталирана мощност 5,5 kW, 7,5 kW и по-голям, в съответствие с необходимата мощност;
       честота на захранващото напрежение 50 Hz;
       производителност– 50 до 60 кг/ час, 120 кг/час и повече, в зависимост от проектното задание,  като пълнозърнесто  пшенично брашно;


ІІ. Техническо описание

Мелницата – микронизатор   е технологично съоръжение, което е изработено в съответствие с изискванията на Закона за храните и съпътстващите го наредби. Металните повърхности, които влизат в контакт със зърното и брашното са изработени от листова стомана, съгласно сертификат за качество. Цялото количество отработен въздух се пречиства през ръкавни филтри.

Всички движещи се части са добре обезопасени.


ІІІ. Инструкция за монтаж и експлоатация

 Мелницата – микронизатор   се монтира върху равен, армиран бетонов под, върху вибрационно поглъщащи гумени лапи.

Утаителният циклон и утаителната камера се закрепват върху конзола, монтирана на вертикална стена.

Пускателят се монтира в общо табло или върху стена, или върху мачта, в непосредствена близост да захранващия бункер, за по–лесно обслужване. Обслужването на мелницата – микронизатор  се осъществява от един оператор. Най – напред се насипва зърното в захранващия бункер. Пуска се машината и се оставя да работи на празен ход 1 – 2 мин. Посредством диафрагма се регулира скоростта на материалния поток, така че натоварването на ел. двигателя да не превишава номиналния ток, посочен на табелката.

Смлените частици се утаяват в гъвкав приемник (чувал), здраво пристегнат към изхода на утаителната камера.

При смяна на гъвкавия приемник задължително се спира потока зърно, изчаква се 1 – 2 мин. да се смели зърното, останало в млевното простронство и се изключва ел. двигателя.

Ако в процеса на работа се чуят необичайни шумове илиотклонения в работата на мелещия апарат, незабавно се спира за отстраняване нанеизправността.

Повторното пускане на машината става по описания по – горе начин.

На всеки чувал се прави ситов анализ.

На всеки 80 до 100 тона смляно зърно задължително сеправи техническо обслужване.

       Проверява се износването на работните органи. Ако е необходимо се обръщат, така че да са ориентирани с остър ръб към контрите. Съблюдава се диаметрално разположените работни органи в пакета да бъдат с абсолютно еднакво тегло.
       Проверява се отпускането на ремъците и ако е необходимо се опъват.
       Проверяват се лагерите на ел. мотора и мелницата за радиален луфт и ако такъв съществува, се заменят с нови от квалифициран специалист. 

Най-продавани

Нахутена мая

Нахутена мая

Цена без ДДС:2.00лв.
Цена с ДДС:2.40лв.
Коприва на прах

Коприва на прах

Цена без ДДС:0.35лв.
Цена с ДДС:0.42лв.
Ябълкови фибри

Ябълкови фибри

Цена без ДДС:1.00лв.
Цена с ДДС:1.20лв.
Върни До Горе